راهنما

در این بخش راهنمایی های مختلف در زمینه ورود به کلاس آنلاین و همچنین نحوه استفاده قرار دارد

ویدیو های آموزشی

راهنمای نصب نرم افزار

در این ویدیو روش نصب نرم افزار و همچنین مراحل تست میکروفون و دوربین توضیح داده شده است

راهنمای ورود به کلاس آنلاین

این ویدیو شامل مراحل ورود به کلاس آنلاین می باشد